STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Tadas Senovaitis

Atestato Nr. 29114 | Atestato Nr. 29838Atestato Nr. 2502


- Privačių namų statybos techninė priežiūra
- Atliekamų statybos darbų kokybės kontrolė
- Darbų vykdymo laiko grafikų sudarymas
- Sąmatų sudarymas
- Statybos darbų žurnalų vedimas
- Rangovų ir subrangovų parinkimas
- Atliekamų darbų kiekių tikrinimas
- Konsultacijos statybų klausimais
Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.